Entré Portal - Mobilt, flexibelt, användarvänligt!

Entré Portal är lösningen för ett mobilt arbetssätt.

De funktioner som finns i Portalen är anpassade till jobbet ute på arbetsplatserna. Uppdatering sker online direkt in till stationära Entré.

Den mobila portalen kan användas på alla typer av plattformar - smartphones, surfplattor och PC. Portalen fungerar med operativsystemen Android, IOS (iPhone) och Windows Phone.

INTRESSEANMÄLAN/DEMO/FRÅGOR? >>

Entré Portal innehåller modulerna:

Order ikonARBETSORDER

Med grundmodulen Arbetsorder får hantverkaren information om uppdrag och kund och kan enkelt registrera materialåtgång och arbetstid i realtid. Det finns även möjligheter att dokumentera arbetet med t ex checklistor, bilder och dokument. Fördelen för arbetsledaren är att han slipper göra om registreringen en gång till. Antal missförstånd och arbetstid minskar då löneunderlag och fakturaunderlag (arbetsordern) blir färdiga samtidigt. All data kommer samlade; timmar, materialförbrukning, checklistor mm, vilket minskar administrationen.

TidregistreringTIDSREGISTRERING

Med modulen Tidsregistrering kan hantverkaren tidrapportera direkt i arbetsordern eller via en kalender för t ex icke debiterbar tid så som frånvaro, semester mm. I kalendern ser hantverkaren vilka dagar som har full tid, undertid eller övertid. Aktuell tidsperiod visas automatiskt med möjlighet att ändra till annan period. Även ackumulatorer kan visas på mobilen såsom semester, flextid mm.

WebbattestWEBBATTEST

Modulen Webbattest innebär att arbetsledare, projektledare och även montörer kan attestera leverantörsfakturor ute på webben. Attestfunktionen bygger på den regelbaserade attesten i Entré vilket innebär att systemet väljer attestanter beroende på vem som t ex är projektledare för just det projektnumret eller vem som är arbetsledare för just den ordern. Här finns även automatiska val beroende på beloppsnivåer, resultatenheter mm. 

ProjektPROJEKT

Utökade rättigheter för projekt- & arbetsledare
Med modulen för projekthantering kan de som jobbar som projekt- och arbetsledare se hela företagets orderlista inte bara sina egna. De kan även se kundreskontran med info om alla fakturor.
I modulen visas orderkalendern med alla de hantverkare som arbetsledaren ansvarar för. Här kan arbetsorder bokas in på respektive hantverkare och kalendern kan även visas i olika vyer.

Projekt i portalen består av två delar - Projektresultat och Projektplanering.

Projektresultatet visar alla projekt för aktuell projektledare med dagens resultat, antal registrerade timmar, lönekostnad, fakturerat, UE, materialkostnad mm. Detta kan även visas per underobjekt i huvudprojektet. 
Projektplaneringen visar hela företagets resurser samt specifika projekts resurser. Varje projekt tidplaneras i form av ett s k Gantschema och samtidigt visas då var eventuellt resurserna inte räcker till totalt sett. Det i sin tur underlättar för projektledaren att besluta om att flytta på aktiviteter eller hyra in UE. Projektplaneringen görs per projekt och/eller per underprojekt (aktivitet) och detta matchas mot verklig nedlagd tid i uppfyllandegrad.

Läs mer om Entré Portal i vår produktfolder>>

För mer info och kontakt med vår säljavdelning eller support >>

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hantverksdatas nyhetsbrev tar upp trender inom affärssystem och de olika hantverksbranscherna, mässor och seminarier där ni kan möta oss samt det senaste kring företagets produkter. Anmäl dig så får du koll på det senaste! 

Hantverksdata.se använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Jag accepterar