Velkommen til Håndverksdata

Håndverksdata AS er et foretak med over 180 ansatte og snart 50 års erfaring fra entreprenør- og servicebransjene. Våre produkter er bransjeledende administrativ programvare utviklet for de ulike håndverksbransjene. Vår lange erfaring med prosjektledelse, kundeservice og opplæring bidrar til at vi på en effektiv måte kan forbedre resultat og kvalitet hos hver bedrift vi snakker med.


Sommeren 2013 kjøpte Hantverksdata Norden AB det norske selskapet Digitalpenn AS, og ble dermed representert i Norge med en organisasjon som siden 2006 er godt etablert i elektro- og servicenæringen. Høsten 2017 ble Profsys AS en del av Håndverksdata, og ble fusjonert med Håndverksdata AS fra januar 2018. Profsys startet opp i Norge i 2001, og har utviklet bransjeledende produkter og løsninger i samarbeid med norske bransjeforeninger og kjeder. Disse løsningene kompletterer forretnings- og dokumentasjonsløsningene til Håndverksdata på en veldig god måte. I 2019 kom Abax Worker inn i den norske organisasjonen, og sammen er alle med på å bygge fremtidens Håndverksdata i Norge.


Markedsledende og ekspanderende

I dag er vi markedsledende innen Elektro, VVS-, maler- og glassbransjen med våre modulbaserte systemer. Dessuten ekspanderer vi innen bygg og anlegg, samt de øvrige service- og entreprenørbransjer som trevare, VKE, alarm, gulv og heis. Til sammen har vi ca 5 000 kunder og ca 90 000 brukere innen de ulike bransjene.

Program utviklet av håndverkere for håndverkere

Vårt mål er å underlette håndverkerens arbeid og hverdag. Derfor er våre system utviklet av håndverkere for håndverkere, i motsetning til mange andre systemer. Vi har fra begynnelsen tatt utgangspunkt i bransjens forutsetninger og tatt vare på håndverkerens synspunkter og erfaringer. 

HANTVERKSDATA I NORDEN

Hantverksdata har selskaper i både Sverige, Finland, Norge og Danmark. I Norge har vi kontorer i Grensesvingen 7 på Helsfyr i Oslo, i Damsgårdsveien 131 i Laksevåg, Bergen, samt i Notveien 9, Bodø.