Bygg

Entré Office er et webbasert forretningssyetem for små og mellomstore entreprenører innen Bygg/ Anlegg. Gjennom systemet Entré Office bidrar vi til enkel og effektiv administrasjon, sparte kostnader, bedre kontroll og økt kvalitet.

Vi leverer også Boligmappa Bedrift til denne bransjen, hvor all dokumentasjon som hører til en bolig enkelt knyttes og distribueres digitalt mot enheten, i boligens levetid, tilgjengelig for eier, via Boligmappa.no. Systemet eliminerer distribusjon av papir, og gir bedre tilgjengelighet på dokumentasjon, for alle parter, i boligens levetid. Boligmappa har også ny, smart funksjonalitet for håndtering av dokumentasjon i byggeprosjekter, både innenfor nye anlegg og vedlikehold av eksisterende.

Sist, men ikke minst; Håndverksdata står bak systemet KS Online i samarbeid med Byggmesterforbundet.

KS Online er et enkelt verktøy for HMS og kvalitetssikring i bedriften og på byggeplassen.

  • Bygg med riktige rutiner
  • Bruk på byggeplass med nettbrett/mobil
  • Avviksregistrering
  • Endringsregistrering
  • Enkel oppfølging av HMS og KS