Håndverksdata er en betydelig aktør i den norske elektrobransjen.  Mer enn 800 foretak bruker en eller flere av våre løsninger.

I Norge har vi samarbeidet med Nelfo siden 2001 (Nelfo Integrator/ Profsys), bransjens ledende internkontrollsystem, og med Nelfo Ressurs fra 2007, et system som løste dokumentasjonskravene på en enkel og praktisk måte.

Boligmappa startet også som et samarbeidsprosjekt mellom Håndverksdata og NELFO, før det ble skilt ut i en eget selskap (Boligmappa AS), med flere bransjeaktører og staten på eiersiden.

I 2015 lanserte vi vårt komplette, nettbaserte forretningssystem for mindre håndverksforetak; Entré Office, som integreres med både NIK og Boligmappa Bedrift.