I Entré för hissföretag finns enkla och färdiga rutiner för att administrera alla hiss- och rulltrappsanläggningar hos kunderna. Allt från att skapa arbetsorder på en specifik anläggning med serviceloggar till komplett register med anläggningsdata och serviceavtal. Entré hjälper dig även att hantera avtalen med automatisk fakturering i perioder samt planering av återkommande serviceuppdrag. Till alla anläggningar kan Entré naturligtvis visa en ekonomisk uppföljning för att se att anläggningarna är lönsamma. Till varje anläggning kan även ett dokumenthanteringssystem kopplas med automatisk mallhantering och taggning av alla officedokument.

Några av funktionerna i Entré för hissföretag:

  • Projektstyrning med budget och prognos
  • Arbetsorderhantering
  • Fakturering
  • Reskontror
  • ÄTA-hantering
  • Lönehantering