Renhold & Service

Siden 2009 har vi samarbeidet med NHO Service om produktet "ePenn", primært for Reholdsbransjen, men også andre serviceforetak ser fordelen av å benytte denne enkle løsningen for god kvalitetskontroll, herunder et system for å gjennomføre INSTA 800 kvalitetskontroller på en enkelt og effektiv måte. Mer enn 80 bedrifter og kommuner/ organisasjoner/ institusjoner bruker i dag systemet. Dette systemet selges også i Sverige.