VKE

Som de fleste andre håndverksbedrifter passer også Entré Office for en VKE bedrift. Entré Office er et bransjetilpasset forretningssystem som ivaretar håndverkers hverdag og arbeidsprosesser. Systemet er laget av håndverkere, for håndverkere.  

Ta kontakt for mer informasjon.
info@handverksdata.no