Integritetspolicy

Håndverksdata -  Integritetspolicy
I Håndverksdata verner vi om din personlige integritet og etterstrever alltid et høyt nivå av databeskyttelse (f.eks. skulle vi aldri selge dine personopplysninger til et annet selskap). Denne integritetspolicy forklarer hvordan vi samler inn og benytter din personlige informasjon. Den beskriver også dine rettigheter og hvordan du kan gjøre de gjeldende. Det er viktig at du tar del i og forstår vår integritetspolicy og føler deg trygg på vår behandling av dine personopplysninger. Du er alltid velkommen til å kontakte oss ifm eventuelle spørsmål.
Du får under spesifisert informasjon fordi du er kunde av Håndverksdata, medlem i en bransjeforening eller er aktiv i håndverksbransjen med en intresse for våre produkter. Vi jobber aktivt iht GDPR kravene.

Nyhetsbrev/Kundekontakt
De registrerte opplysningene kommer fra personens aktive interessehenvendelse eller som eksisterende kunde. Opplysningene er kun personnavn, postadresse og e-postadresse. Alle mottakere kan avregistrere seg via nyhetsbrev og kontakt med markedsavdelingen.

Kampanjeutsendelse eksisterende kunder
De registrerte opplysningene kommer fra Håndverksdatas kunderegister. Vi vurderer at kampanjene er relevante for kunderelasjonen og dermed finnes en berettiget interesse fra den registrerte.

Kampanjeutsendelse til prospekt
Personopplysningene som benyttes til ulike kampanjeutsendelser til prospekt vurderes som berettiget interesse for den registrerte i og med at foretaket er aktivt i håndverksbransjen og derav bør det finnes en interesse for Håndverksdatas produkter og tjenester.

De registrerte opplysningene hentes fra kjeder- og bransjeorganisasjoners medlemsregister, fra markedsaktiviteter som messer, seminarer, konferanser, salgsbesøk og via telefonkontakt.

Opplysningene, som benyttes i vårt CRM system, oppdateres i e-postprogrammet. Lagring kreves for å sikre evt muligheter for å avregistrere og oppdatere personopplysninger ifm kampanjer.

Alle mottakere kan avregistrere seg ifm kampanjeutsendelser og kontakt med markedsavdelingen.

Ingen opplysninger vedrørende kategorier spares i vårt kunderegister. Via søkefunksjon i CRM-systemet kan personopplysninger slettes etter ønske fra kunde/ person.

Den registrerte sine opplysninger (foretak, tlf.nr og e-post adresse) overleveres i visse tilfeller til 3. part ifm telemarketing, trykk, kundearrangementer, konferanser.

Det adresseregister som vi benytter i vårt CRM system er for å kunne håndtere møtebooking, historikk, adresser, tilbud, avtaler, fakturering og postkorrespondanse.

Den historikk som vi oppbevarer gjelder ikke personopplysninger som vedrører spesielle kategorier som rase, etnisk opprinnelse, politiske formål mm.
Irrelevant info som f eks ”bra å vite om personen privat” lagres ikke.

For mer info eller kontakt med oss på Håndverksdata viser vi til info@handverksdata.no eller 2217 1150.

PDF >>