Elkonor Integrator

Elkonor Integrator er utviklet i et samarbeid mellom Håndverksdata AS (tidl. Profsys AS), Nelfo og Elkonor.

En totalløsning som dekker behovet for dokumentasjon. Består av modulene Nelfo Internkontroll (NIK), Internkontroll kunde (IKK), Kvalitetssikring/ -styring (KS) og Forvalting, Drift og Vedlikehold (FDV).

info@handverksdata.no