KS Online

Bransjesystem for internkontroll, hms og ks for bransjene bygg, glass &fasade, trevare m.m.

Rutiner

KS Online er bygget opp på rutiner for kvalitetssikring og HMS, med tilhørende sjekklister og dokumenter som bedriften skal bruke i sitt daglige arbeid.
KS Online ivaretar rutiner for:
Tiltakshaver/kontrakter, søker, prosjektering, før/under oppstart på byggeplass, utførelse, møter avslutning av byggearbeider og overtakelse, uavhengig av kontroll.

Prosjekt

Enkel tilpasning av prosjekt
Du har full tilgang til et malbibliotek for forskjellige arbeid som kan brukes i prosjektene. Det er også enkelt å lage egen mal for bedriften med de rutinene som brukes jevnlig i bedriften.
På hver rutine er det mulig å legge inn tilhørende dokumenter som tegninger, monteringsbeskrivelser og andre dokumenter man vil dele med byggeplassen.

Endringsmeldinger

Bedrifter kan oppleve store tap på grunn av at det ikke er registrert og sendt skriftlig varsel i tide, om de endringer kunden bestiller.
Med KS Online kan endringer registreres direkte på mobil/nettbrett på byggeplassen. Deretter er det enkelt å sende varsel om endringer via PC når man kommer på kontoret.

Avvikshåndtering

Ved avvik skriver man en rapport og hva avviket forholder seg til. Også selvstendige avvik kan legges inn. Hvis man tar imot varer kan det for eksempel være avvik i leveransen som skal innrapporteres.
Med full avviksrapportering kan bedriften tilpasse rutiner og sjekklister for å avverge senere avvik.

Support

Håndverksdata tilbyr gratis support på e-post og telefon, på alle typer spørsmål som gjelder enkel brukerstøtte.
Kontakt oss på telefon: 22 17 11 50 eller e-post: support@handverksdata.no.
Åpningstider på supporttelefon er hverdager fra 08:00 – 16:00. E-post besvares fortløpende.

Kurs

Både nye brukere og kunder som har benyttet seg av KS Online en stund, kan ha behov for kurs og opplæring. Vi ønsker at dere tar kontakt slik at dere får hjelp til akkurat det dere lurer på:

 • Internkontroll
 • HMS
 • Apper
 • Bedriftens HMS
 • Lovkrav
 • KS
 • Prosjekt
 • Norsk Standard
 • Rutiner
 • God dokumentasjon
 • DIBK/PBL
 • Kobling til Boligmappa

Opplæringen tilpasses til hver enkelt bruker og/eller bedrift.
Opplæring gis enten hos oss i Grensesvingen 7 på Helsfyr i Oslo, på telefon og web, eller ute hos den enkelte bedrift.

Se film her

Kontakt oss for tilbud/prisforespørsel