NHO Service ePenn

Håndverksdata og NHO Service har siden våren 2009 samarbeidet om å utvikle et IT-system for kvalitetskontroll og dokumentasjon for Service/ Renholdsbransjen. Produktet ble lansert i august 2009 og heter NHO Service ePenn. Systemet er web- / nettbrett- og digitalpennbasert, og gjør det enkelt å utføre kvalitetskontroller.

Ved å digitalisere NS-INSTA-800 gjør vi det mye enklere å gjennomføre en NS-INSTA-800 kvalitetskontroll. Våre kunder sparer tid, og systemet gjør det enklere å kommunisere renholdskvalitet med både kunder og ansatte. NHO Service ePenn støtter den nyeste versjonen NS-INSTA 800:2010.

Kvalitetsrapporten er et dynamisk skjema for kvalitetskontroller som kan tilpasses de objektene du ønsker å kontrollere.

ePenn benyttes nå av mange renholds- og servicebedrifter i Norge og Sverige. Ved kontinuerlig kontroll- og vedlikeholdsarbeid gir systemet også en grafisk fremstilling av utviklingen.

Verktøyet egner seg spesielt godt for ledergrupper som ønsker å se trender og få en rask statistikkoversikt over avvik og forbedringspunkter, og på hvilket nivå kvaliteten på de kontrollerte objekter er. Digitaliserte rapporter er også mye enklere å søke opp og distribuere videre.

En tilknyttet kundeportal gjør alle Kvalitetsrapporter og annen relevant dokumentasjon tilgjengelig for dine kunder her, la de selv hente dem frem når det passer dem.

ePenn: enkel kvalitetskontroll !