Elektro Union har et innkjøpsvolum på nærmere 500 millioner kroner og har styrke til å forhandle frem gode avtaler på alle de områdene som er viktige for elektrobedriftene, enten de er små eller mellomstore. Det betyr gunstige priser på materiell, forsikring, biler og mye mer. I tillegg til løsningene fra Håndverksdata, tilbyr Elektro Union også en rekke nyttige verktøy som blant annet vårt eget tegneprogram, kalkulasjonsprogrammet og webbaserte internkontroll.

Elektro Union er landsdekkende med avdelinger i Oslo, Kristiansand/Stavanger, Bergen og Trondheim. Medlemskapet i Elektro Union er gratis.

For mer info om Elektro Union klikk her: www.elektrounion.no