Årlig systemrevisjon

Håndverksdata kan bistå dere med årlig systemrevisjon av IK/HMS/KS-systemet.
Denne tjenesten forutsetter at dere benytter Integrator eller KS Online som deres IK/HMS/KS-system.

Innhold i leveranse

Om dere ønsker at Håndverksdata skal ivareta den årlige systemrevisjonen, utføres blant annet:

 • Oppdatering og definering av foretakets virksomhetsområder
 • Gjennomgang av eksisterende innhold i systemet
 • Korrigering av innhold der dette er nødvendig
 • HMS-kartlegging ved behov for dette
 • Bistand rundt ny eller eksisterende handlingsplan
 • Gå igjennom lover og forskrifter som berører din bedrift
 • Oppdatere risikobildet i bedriften
 • Endringer, utarbeidelse, oppdatering av org. plan/kart
 • Legge til og redigere KS-rutiner
 • Utarbeidelse av revisjonserklæring


Øvrig info om tjenesten

 • For alle virksomheter er det et lovpålagt krav til å regelmessig gjennomføre revisjon
 • Internkontrollforskriften regulerer kravet
 • For en god revisjon, kreves det et positivt samspill med deg som kunde
 • Håndverksdata initierer alle oppgaver i forbindelse med revisjonen

 

Priser

Gjeldende for 2022

1 til 9 ansatte

Kr 7.882 eks.mva

10 til 19 ansatte

Kr 8.934 eks.mva

Over 20 ansatte

På forespørsel


*Leveransen faktureres siste dagen i bestillingsmåneden.
*Det er du som kunde, som er ansvarlig for å tilgjengeliggjøre nødvendig dokumentasjon.
*Om ikke nødvendig dokumentasjon er tilgengeliggjort innen 3 måneder fra bestillingsdato, avsluttes leveransen fra Håndverksdata (uten noen refusjon).TA KONTAKT

Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt.