Miljøfyrtårn

Håndverksdata kan bistå dere med å bli Miljøfyrtårn-sertifisert.
Å være Miljøfyrtårnsertifisert, betyr at dere tar deres miljømessige samfunnsansvar på alvor og i tillegg er det et vesentlig konkurransefortrinn i anbudsprosesser.

Innhold i leveranse

Om dere ønsker at Håndverksdata skal ivareta søknaden til Miljøfyrtårn-stiftelsen, utføres blant annet:

  • Miljøkartlegging av deres virksomhet
  • Revisjon av allerede eksisterende rutiner
  • Utarbeidelse av forslag til manglende rutiner
  • Gjennomgang av tidligere gjennomførte tiltak
  • Gjennomgang av potensielle tiltak
  • Utarbeidelse av komplett søknad
  • Med mer


Øvrig info om tjenesten

  • For en god søknad, kreves det et positivt samspill med deg som kunde
  • Håndverksdata initierer alle oppgaver I forbindelse med søknaden

 

Priser

Gjeldende for 2022

1 til 9 ansatte

Kr 32.300 eks.mva

10 til 19 ansatte

Kr 34.450 eks.mva

Over 20 ansatte

På forespørsel

*I tillegg tilkommer serviceavgift til Miljøfyrtårn-stiftelsen, samt avgift for nødvendig vedlikehold av dokumentasjon (disse punktene spesifiseres konkret i alle tilbud).
*Leveransen faktureres siste dagen i bestillingsmåneden.
*Det er du som kunde, som er ansvarlig for å tilgjengeliggjøre nødvendig dokumentasjon.
*Om ikke nødvendig dokumentasjon er tilgengeliggjort innen 6 måneder fra bestillingsdato, avsluttes leveransen fra Håndverksdata (uten noen refusjon).