Hantverksdata.se använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Acceptera

Entré och Bilanco är certifierade för LÖSEN

I våra lönesystem, Entré 4.7 och Bilanco 2.20, finns nu anpassningar som hanterar rapporteringen till LÖSEN för företag med anställda knutna till byggavtalet. I samband med det har vi även certifierat våra system. Se även http://www.bygglosen.se

Företag som är knutna till Byggavtalet måste fr.o.m. löneperiod som startar per den 1 maj 2011 sammanställa och rapportera ett lönegranskningsunderlag (s.k. LÖSEN-fil) till Byggnads i samband med varje löneutbetalningstillfälle.

Sveriges Byggindustrier (BI) och Byggnads har tagit fram ett gemensamt elektroniskt verktyg för lönegranskning och statistiksammanställning kallat LÖSEN (LÖneunderlag Säkert och ENkelt).

Hantverksdata.se använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Acceptera