Hantverksdata.se använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Acceptera

Dålig koll hotar byggbranschen

Under hösten publicerades den här debattartikeln i tidningen Byggindustrin nr 31/2013.

Konkurserna ökar i byggbranschen och framtiden för byggbolagen ser osäker ut. En av bovarna i dramat är dålig projektuppföljning, tidsrapportering och efterkalkylering. Underleverantörerna borde här vara en förebild för byggföretagen, skriver Mikael Viotti och Anders Sörbom på Hantverksdata.

Hittills i år har 781 byggföretag gått i konkurs, vilket är sex procent fler än samma period förra året. 2012 ökade antalet konkurser med 11 procent, enligt UC:s statistik. Samtidigt förutspår konjunkturinstitutets senaste rapport en dyster framtid för byggbranschen.

Vi tror att prognosen för byggbranschen skulle kunna se ljusare ut med hjälp av bra administrativa system. Efter att ha jobbat med underleverantörer till byggbranschen i många år har vi upptäckt att byggbranschen ligger kanske fem till tio år efter exempelvis elektrikerna.

Många bolag har flera olika system som inte kommunicerar med varandra och stora delar av de administrativa uppgifterna sköts manuellt. Byggarbetarna har i många fall inget mobilt stöd för sin rapportering och företagsledarna har ingen koll på hur det går i projekten förrän i efterhand.

Här finns en stor potential att effektivisera och öka lönsamheten för byggföretagen. Ett bra administrativt system kan hålla koll på hur mycket tid som har lagts ned och hur mycket material som gått åt i ett projekt. Genom att ledningen i ett tidigare skede kan se om projekten går dåligt, kan de agera i tid.

Ju mindre ett företag är desto snabbare kan ekonomin gå över styr. Utan dagsaktuell information är det lätt att hamna fel i projekten och bland annat komma efter med faktureringen. För byggbolagen handlar det om stora summor pengar. Till skillnad från ett tjänsteföretag som omsätter ungefär en miljon per medarbetare kan ett byggbolag omsätta 100 miljoner på tio anställda och vara delaktiga i mycket stora projekt. Då förstår man hur fort det kan gå om man som byggbolag inte har koll på sina projekt. Uteblivna betalningar och dåliga projekt kan snabbt leda till konkurs.

Vi är förvånade över att byggbolagen ligger så långt efter underleverantörerna i sin IT-användning. Kanske ser vi en förklaring i att till exempel elektrikerna är mer vana att hantera IT-verktyg än vad byggarna är. Eller så beror det på den risk som underleverantörerna ikläder sig i och med att de har ännu fler anställda i förhållande till omsättning än vad de flesta byggbolag har och därmed måste ha bättre kontroll på sin verksamhet. Eller så är det faktumet att elektriker och rörmokare oftast har mindre jobb än byggbolagen som lett till att de påtagligare sett behovet av att skapa en tydlig struktur för rapportering och uppföljning. Men även om ett byggbolag har färre projekt på ett år så är det många olika delar som måste hållas koll på.

Vi är övertygade om att byggbolagen skulle kunna tjäna pengar på att ta efter sina underleverantörer. Med bättre projektuppföljning, tidrapportering och efterkalkylering skulle de förbättra sitt kassaflöde och öka sin lönsamhet. Bättre kontroll ger bättre rykte och underlättar för nya affärer och rekrytering.

Byggbranschen har inte tid och råd att vänta längre. De företag som tar tag i frågan och skapar en bättre struktur nu, är de som har chansen att få ett försprång på marknaden. För de andra ser framtiden mörk ut.

 

Mikael Viotti och Anders Sörbom, Hantverksdata

 

Debattartikeln som pdf>>

Hantverksdata.se använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Acceptera