Hantverksdata.se använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. 

Acceptera

Hantverksdata har förvärvat ASE

Den 1 februari 2013 förvärvade Hantverksdata rörelsen i ASE. Företaget levererar och supportar ett affärssystem, främst till måleribranschen. Affärsystemet består av moduler som Löner, Fakturering, Bokföring och Projekt. Under en övergångsperiod innebär det ingen förändring för kunderna i ASE. De kan fortsätta använda programmet precis som tidigare, ringa befintlig support osv.

Under våren har vi hållit flera välbesökta seminarier för ASE kunderna där vi visat Entré. Vi har även hållit kortare webbseminarier där vi enbart visat lönemodulen. Ett flertal företag har redan bokat in konverteringar från ASE till Entré. Så småningom är tanken att alla ska ha konverterat till Entré.

Hantverksdata.se använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. 

Acceptera