Hantverksdata.se använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. 

Acceptera

Inbjudan till seminarier för medlemmar i Sveriges Byggindustrier

ByggeSom byggföretag ska man inte behöva ha flera system för att sköta företagets administration eller för att få fram hur ett projekt går ekonomiskt. I Entré får du alla siffror i ett och samma system utan manuell hantering.

Entré är ett moduluppbyggt affärssystem där man kan börja i liten skala med ett grundpaket för Orderhantering, Fakturering och Projekt. När tiden är mogen kan man bygga ut systemet med t ex Tid/Lön, Redovisning, Maskinuthyrning och Dokumenthantering.

För de som är ute på arbetsplatserna eller deltar på byggmöten har vi en mobil plattform, Entré Portal. Här kan personalen bl a tidsregistrera, lägga upp ÄTA-hanteringen, komma åt dokument och lägga upp order för byggservice.

Vårt statistikverktyg Entré Analys hämtar ut och sammanställer data på några få sekunder. Det som annars kräver tidsödande sammanställningar från olika rapporter är nu samlat på ett och samma ställe och ger dig snabbt en ekonomisk överblick.

I Entré Dokumenthantering används mallbibliotek och intelligenta frågeguider. Det innebär en stor fördel för de företag som t ex arbetar med ett ledningssystem då alla nödvändiga dokument enkelt fylls i med data från projekten.

Entré har en mycket kraftfull projekthantering med budget och prognos. Självklart hanterar systemet succesiv vinstavräkning och ÄTA. Entré Projektstyrning är helt integrerad med övriga moduler i Entré och hämtar löpande all information som belastat projektet avseende tid, material mm.

Förenkla för hela företaget med hjälp av elektroniska fakturor.Entré hanterar Skanning och EDI direkt från dina leverantörer. Projektledarna får ett enklare och betydligt snabbare arbetsflöde när de administrerar sina projekt. Underlagen blir tillgängliga direkt på skärmen genom ett enda klick. Borta är behovet av att hålla reda på en massa pärmar.

Många byggföretag ägnar mycket tid åt att flytta siffror mellan olika program, gör ni på samma sätt? Med affärssystemet Entré får företaget ett gemensamt verktyg för all ekonomi och projektadministration! Vill du se hur?

Kom och se Entré med egna ögon

Vi kommer att hålla kostnadsfria seminarier runt om i Sverige under slutet av februari.

Läs mer och anmäl dig här>>

 

Sveriges Byggindustrier

Hantverksdata.se använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. 

Acceptera