Hantverksdata.se använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Acceptera

Inbjudan till seminarier om Elektroniska Personalliggare

Med Entré Personalliggare ID06 får du en mobil lösning av närvarohanteringen på alla dina arbetsplatser. Via en elektronisk läsare sköts föranmälan, daglig in- och utpassering samt närvaroförteckning på ett enkelt sätt.

Systemet bygger på att man laddar ner en app. Din personal loggar enkelt in och ut via sin eller någon annans telefon som har appen installerad eller så tillhandahåller du t ex en läsplatta på arbetsplatsen där personalen och UE registrerar sin in- och utpassering med hjälp av ID06 kortet.

Inne på kontoret har man en administratörslicens där man hanterar registren över samtliga arbetsplatser och alla innehavare av ID06-korten. Administratören kan på ett enkelt sätt ta fram alla nödvändiga rapporter som Skatteverket kan komma att kräva. Även andra rapporter kan tas ut för interna ändamål.

Den nya modulen kan användas som en del av våra system Entré, Entré Office och Bilanco. Den kan även användas helt fristående för de kunder som inte har Hantverksdatas produkter sedan tidigare.

Varför ID06-ackreditering?

Vi valde att ID06-ackreditera vår nya personalliggare för att ge våra kunder bästa möjliga lösning. Ett ID06-ackrediterat system uppfyller lagkraven men man har lagt till ett antal funktioner i systemet som bidrar till en rättvisare arbetsmiljö.

Via ID06 kan vi t ex kontrollera om korten är giltiga. Vi kan läsa alla data som finns inprogrammerade på korten vilket underlättar administrationen av arbetsplatserna. Dessutom är det en trygghet för alla att en oberoende organisation kvalitetssäkrar systemet och dess uppbyggnad.

Vi visar vår Elektroniska Personalliggare ID06

Vi kommer att hålla kostnadsfria seminarier runt om i Sverige under februari där vi visar Entré Personalliggare ID06. 

Läs mer och anmäl dig här>>

Hantverksdata.se använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Acceptera