Hantverksdata.se använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Acceptera

Det våras för seriösa elinstallatörer

Det våras för seriösa elinstallatörer

Reijo Mustonen: ”Med den nya elsäkerhetslagen får de oseriösa aktörerna svårt att överleva.”

Det är bråda dagar för Reijo Mustonen på Installatörsföretagen. Han leder ett projekt som går ut på att stötta EIO:s medlemmar att registrera sig hos Elsäkerhetsverket – helst före 1 juli 2017, då den nya elsäkerhetslagen träder i kraft.

Alla ska med 

De medlemmar som inte registrerat sig eller på annat sätt engagerat sig, till exempel genom att besöka något av Installatörsföretagens seminarier, kommer Reijo och hans team att söka upp. 

– Målet är att alla ska vara registrerade före halvårsskiftet. Det är viktigt att våra medlemmar är seriösa. Den nya lagen behövs eftersom det med nuvarande regelverk är svårt att kontrollera att en installatör verkligen har behörighet. Elsäkerhetsverket kommer nu ha helt andra möjligheter att stävja oseriösa företag, till exempel genom böter, säger Reijo. 

Den nya lagen går i korthet ut på att alla företag som utför elinstallationer hos extern part ska vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. För att vara registrerad krävs att företaget har upprättat ett egenkontrollprogram samt att en auktoriserad elinstallatör är knuten till detta. Efter den 1 juli kommer det att vara enkelt för kunder och myndigheter att kontrollera att ett företag är registrerat. Allt som krävs är en sökning på Elsäkerhetsverkets hemsida. 

– Installatörernas egenkontrollprogram ska vara utformade med utgångspunkt i deras verksamhet. Alla gör redan kontroller av sitt eget arbete, så det handlar snarare om att systematisera det arbete som redan görs än att göra något helt nytt, säger Reijo. 

Seriösa installatörer gynnas 

Att det blir svårare för oseriösa aktörer ser Reijo positivt på. 

– Oseriösa aktörer är ett problem, säger han. Det här kan särskilt drabba konsumenter, till exempel vid småhustillverkning. Våra medlemmar får ibland rätta till fel som utförts av en oseriös aktör. Om lagen fungerar som det ska så kommer de oseriösa aktörerna få mycket svårt att överleva, men det bygger på att konsumenter och andra beställare utnyttjar möjligheten att kontrollera installatörernas behörighet. Gör man det här på rätt sätt och kommunicerar att man har behörighet så får man en konkurrensfördel och kommer eventuellt också kunna ta lite bättre betalt, säger han. 

Webbverktyg för egenkontroll 

Den 16 december 2016 blev handboken med riktlinjer för egenkontrollerna tillgänglig. Och då kunde Reijo och hans medarbetare sätta igång med ett viktigt arbete. 

– Vi tar fram ett webbverktyg som ska underlätta för medlemmarna att utforma sina egenkontrollprogram. Genom att använda verktyget kan installatörerna försäkra sig om att deras egenkontrollprogram innehåller alla nödvändiga bitar och att helheten sys ihop på ett bra sätt. I grunden handlar det om att inventera den kompetens som finns på företaget och beskriva hur olika typer av arbeten ska utföras och hur kvaliteten och säkerheten ska säkerställas, säger Reijo. 

Webbverktyget är dock inte lanserat ännu. 

– Det kommer snart! Vi har dessutom över 300 aktiviteter kopplat till den nya lagen och många seminarier och informationsträffar för den som vill förbereda sig. Vi har en hjälptelefon med daglig bemanning och har säkrat upp med specialistkompetens. En av våra anställda jobbade tidigare på Elsäkerhetsverket, bland annat med att utforma den nya lagen. Om inte han vet vad som gäller så vet nog ingen annan, avslutar Reijo. 

Det här innebär den nya lagen för dig som arbetar i Affärssystemet Entré från Hantverksdata 

  • De företag som registrerar och dokumenterar sitt arbete i Hantverksdatas affärssystem Entré har redan kommit en god bit på vägen, eftersom de viktigaste funktionerna för kontroller redan finns i systemet.
  • Se till att Entré är anpassat utifrån ert egenkontrollprogram, till exempel genom att göra utförda kontroller till ett krav för att kunna avsluta ett arbete i Entré.
  • Utför kontroller smidigt och effektivt i Entré till exempel genom att ta bilder och göra noteringar.

Hantverksdata.se använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Acceptera