Hantverksdata.se använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. 

Acceptera

Systemuppdatering

Ny funktionalitet

-        Ny Tidplanering, sid 2

-        Analys, sid 4

-        Ny ordertyp för Avvikelse, ÄTA          

-        Ny mall anpassad för avvikelse och ÄTA hantering 

 

Beskrivande bilder gällande Tidplanering & Analys >>

 

Rättningar

-         Förbättrad Plusgiro betalning.

-         Nytt utseende på Leverantörsfakturalistan.

-         Ansvarig montör nu valbar som kolumn i fakturalistan.

-         Förbättrad funktion av redovisningen av rader i dialogen fakturarader i fakturalistan.

 

Hantverksdata.se använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. 

Acceptera