Redovisning & Löneoutsourcing

Vi på Hantverksdata erbjuder redovisningstjänster och löneoutsourcing.

Du som är kund till oss kan ta hjälp av oss för löpande redovisning, månadsbokslut och lönekörningar i Entré. Vi kan även erbjuda kortare uppdrag för en tillfällig stöttning av redovisningen t ex när den löneansvarige eller ekonomichefen har blivit sjuk.

Redovisningstjänster
Vi tar tillsammans fram en timbudget per månad där Hantverksdata hjälper till med redovisningen varje månad. Det kan vara allt från hela administrationen till endast månadsbokslut som skall tas fram och stämmas av. I detta alternativ debiterar vi per timma enligt tecknat avtal.

Outsourcing löner

Vi hjälper till med att endast genomföra lönekörningar varje månad där vi sammanställer inkommen tid för löneunderlag, frånvaro och semester. I tjänsten ingår det dessutom att vi tar fram kontrolluppgifter för alla anställda. I detta alternativ debiterar vi en fast avgift per lönespecifikation med en extra för varje kontrolluppgift.

Kontakta vår säljavdelning på forsaljning@hantverksdata.se för priser och mer information.

 

Effektivisera organisationen med outsourcing av lön och övrig ekonomi

Både mindre och större företag i hantverkarbranschen har stor nytta av att lägga ut vissa administrativa uppgifter på andra företag. Om ni är kunder hos Hantverksdata och använder er av affärssystemet Entré, kan vi erbjuda hjälp med löner och redovisning. Vi kan sköta er redovisning löpande per månad, eller hoppa in i kortare perioder om er ordinarie ekonomipersonal är sjuk eller på semester. Vi kan även erbjuda fullständig lönehantering med vår tjänst Löneoutsourcing.

Att ta hjälp med löner och redovisning gör ert företags organisation effektivare och mer flexibel. Det är åtskilliga arbetsdagar som läggs varje månad på redovisning och lönekörningar, och den tiden är guld värd för ett företag som vill ha en slimmad och effektiv organisation. I slutändan leder outsourcing av administrativa tjänster till ett effektivare företag med större intäkter.


Vi sköter företagets lönehantering

På Hantverksdata hjälper vi idag ett flertal företag att hantera löner med vår tjänst Löneoutsourcing. Löneoutsourcing fungerar på så sätt att ni i företaget registrerar all arbetad tid, övertid, milersättning, frånvaro, semester och så vidare, via Entré som vanligt. Ni har en deadline, ett speciellt datum när alla registreringar måste vara gjorda. Sedan lämnar ni uppgifterna till oss och vi tar hand om lönebearbetningen, stämmer av löneräkningen och sköter all rapportering till berörda myndigheter och organisationer. Vi tar även fram kontrolluppgifter och semesterårsskiften för alla anställda.

Med outsourcing av lönehanteringen frigörs mycket tid i företaget. Ett jobb som tidigare kunde ta dagar går nu på några timmar. Bara att sammanställa och skicka iväg till oss. Tiden ni sparar in kan istället läggas på att få företagets kärnverksamhet att flyta på, vilket möjliggör att hinna med flera projekt. I slutändan har Löneoutsourcing visat sig bli en investering för många mindre företag. Prova ni också!

Kontakta mig