Enkelheten orsaken till valet av Hantverksdata

David Martinsson är arbetsledare på El-Agenten i Hillerstorp. El-Agenten har funnits sedan 1991 och har två kontor, ett i Hillerstorp och ett i Skillingaryd. David Martinsson har tillsammans med sina 25 kollegor använt sig av Hantverksdatas system Entré och Entré Portal i drygt ett halvår. David berättar hur enkelheten hos Entré var en stor anledning till att valet just föll på det. 

- Vi hade ett annat system innan som var väldigt avancerat, plus att det blev väldigt mycket dubbelarbete när det kom till tidrapportering. Vi är 25 anställda på två olika kontor, så vi behövde få till en förändring. Innan skulle hantverkaren skriva papper och sedan skulle vi skriva in det i datorn. Nu slipper vi allt dubbelarbete.  

Med två kontor i olika kommuner, samt en fysisk butik är det viktigt att ha ett system som är enkelt och lätt att manövrera. 

- Det vi kommer ha stor vinning av att använda Hantverksdata, är att vi snart ska komma igång med EDI-scanning. Det gör att vi inte kommer tappa bort viktiga papper och material, plus att allt kommer allt hamna på en och samma order. 

El-Agenten erbjuder tjänster inom allt från el, tele och data till värmepumpar och jakt/fiske utrustning. 

- Idag använder alla anställda portalen, och fyra sitter med Entré. De anställda kör både med mobilen och med surfplatta. Vi har inte haft några problem alls med systemet. Sen har supporten har varit till stor hjälp när det är något man har undrat över.

Kontakta mig