KMA-pärm för den smarta hantverkaren

Med KMA-pärm hos Hantverksdata får du full koll på regleringar, lagar och arbetsmiljöfrågor direkt i Hantverksdatas system. Då slipper du själv ansvara över att få med alla dokument som branschen kräver, utan allt sköts automatiskt i systemet. Utifrån dokumentkatalogen skapas KMA-checklista i det aktuella projektet eller arbetsordern.

 

Systemet skapar alla KMA-dokument. Du kan antingen skapa dokumentet automatiskt beroende på projekt- eller ordertyp, eller manuellt där man själv väljer och hämtar dokumenten en i taget. När dokumenten är skapade i t ex projektet, fyller du i dem enkelt online utan att behöva ladda ner dem lokalt.  

 

I början av respektive dokument finns en enkel förklaring hur du fyller i respektive dokument. Du kan även själv gå in i mallarna och förändra dem så att dem blir mer verksamhetsanpassade till er verksamhet. I KMA katalogen finns bl a arbetsmiljöplan, avfallshantering, riskanalyser, befattningsförteckningar och många fler dokument.

Hantverksdatas KMA-pärm fungerar lika bra i Entré som Entré Office.

 

Därför är det viktigt med KMA-pärm och en bra KMA-plan:

  • Förståelse för lagar och regler: Det är viktigt att vara medveten om och följa alla relevanta lagar, förordningar och standarder som gäller för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

  • Riskbedömningar: Genomföra regelbundna riskbedömningar för att identifiera och hantera potentiella faror och risker i arbetsmiljön.

  • Kommunikation och utbildning: Se till att alla medarbetare är väl informerade och utbildade när det gäller policys, rutiner och säkerhetsföreskrifter som rör KMA.

  • Dokumentation: Ordentlig dokumentation av alla KMA-relaterade aktiviteter, såsom incidentrapporter, avvikelser, och åtgärder som vidtas för att förbättra kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

  • Ständig förbättring: Sträva efter att kontinuerligt förbättra KMA-processer genom att utvärdera och revidera systemen, samt implementera åtgärder för att förebygga problem och minimera risker.

  • Engagemang och delaktighet: Skapa en kultur där alla medarbetare är engagerade och delaktiga i att upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö samt bidra till att förbättra kvalitet och miljöprestanda.

 

KMA betyder kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 

 

KONTAKTA EN SÄLJARE

LÄS MER OM VÅRA PRODUKTER HÄR

LÄS MER OM VILKA LÖSNINGAR VI KAN HJÄLPA DIG MED

 

Är du intresserad av KMA-pärm eller andra av våra lösningar?

Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig så snart vi kan. 

Kontakta mig