Miljö & Klimat

Hantverksdata ska medverka till en god miljö genom att:

  • Följa lagar och krav inom miljöområdet
  • Fortlöpande höja kompetensen hos alla anställda, så att miljötänkandet införs på alla plan i vår verksamhet
  • Kontinuerligt verka för att skapa en arbetsplats som har en trivsam, säker och utvecklande arbetsmiljö
  • Källsortera avfall och restprodukter
  • Sträva efter att använda leverantörer som arbetar för att minska sin miljöpåverkan.
  • All el som förbrukas av Hantverksdatas verksamhet skall vara fossilfri.
  • Datorer och andra strömförbrukare som bara används under kontorstid ska vara avstängda under annan tid.
  • Permanent återvinningsstation för papper, kartong, plast och elektronikskrot etableras i korridoren utanför serverrummet.
  • Hantverksdata kommer att ha som ambition att tillhandahålla lika många parkeringsplatser med laddning som det finns anställda som via tjänsten disponerar elbil eller laddhybridbil.
  • Hantverksdata inför stående punkt på ledningsgruppsmöten där förslag på förbättringar i miljöarbetet diskuteras. Alla medarbetare är välkomna att skicka in förbättringsförsla
Kontakta mig