Miljö & Klimat

Hantverksdata ska medverka till en god miljö genom att:

 • Följa lagar och krav inom miljöområdet
 • Fortlöpande höja kompetensen hos alla anställda, så att miljötänkandet införs på alla plan i vår verksamhet
 • Kontinuerligt verka för att skapa en arbetsplats som har en trivsam, säker och utvecklande arbetsmiljö
 • Källsortera avfall och restprodukter
 • Sträva efter att använda leverantörer som arbetar för att minska sin miljöpåverkan.

Utökningar av miljöpolicy fr.o.m. 2017-06-01 

 • All el som förbrukas av Hantverksdatas verksamhet skall vara fossilfri.
 • Datorer och andra strömförbrukare som bara används under kontorstid ska vara avstängda under annan tid.
 • Permanent återvinningsstation för papper, kartong, plast och elektronikskrot etableras i korridoren utanför serverrummet.
 • Hantverksdata kommer att ha som ambition att tillhandahålla lika många parkeringsplatser med laddning som det finns anställda som via tjänsten disponerar elbil eller laddhybridbil.
 • Hantverksdata inför stående punkt på ledningsgruppsmöten där förslag på förbättringar i miljöarbetet diskuteras. Alla medarbetare är välkomna att skicka in förbättringsförslag.

Utökningar av miljöpolicy fr.o.m. 2019-02-01

 • Alla resor som företas i tjänsten via bil eller flyg kommer att klimatkompenseras till 110% via Gold Standard (www.goldstandard.org) . De projekt som Hantverksdata valt att klimatkompensera via Gold Standard är utbyggnad av vindkraft och återplantering av regnskog.
Kontakta mig