Redovisning & Leverantörsreskontra

Redovisningsprogram i Entré

Redovisningsprogrammet i Entré är integrerad med övriga delar, vilket innebär att bokföringsunderlag kan hämtas både manuellt och automatiskt från kundreskontra, leverantörsreskontra, lön mm.

Redovisningens kontobegrepp består av konto, resultatenhet, projekt och objekt. Man kan bygga egna kontostrukturer baserade på systemets fasta kontobegrepp.
Redovisningen hanterar även automatkonteringar och periodiseringar.

Leverantörsreskontra

Registreringen av leverantörsfakturor innehåller funktioner för periodisering, kontering på objekt, projekt och resultatenhet samt attest.

För att underlätta registreringen kan inläsning ske via EDI och/eller skannade och tolkade fakturor. Använder du Beställningar/Lager i Entré kan du, via leverantörsfakturan, sköta avprickningen mot inleveranser till lager.
Betalningsrutinen är snabb och enkel där du väljer olika betalningssätt, som t ex plusgiro eller bankgirobetalning. Rapporterna visar betalningsprognos per dag, saldolistor, journaler, statistik mm.

Skanna leverantörsfakturor, slipp pappershantering!

Skanning av leverantörsfakturor gör det möjligt att på ett enkelt sätt få fakturainformationen tolkad och levererad på fil som du sedan enkelt läser in i leverantörsreskontran. Med ett knapptryck har du en färdigkonterad faktura med tillhörande bild (av fakturan och ev. bilagor) i reskontran. Du slipper skicka runt originalfakturan eller en kopia för attest. Attest och betalningsrutinen sköts direkt i systemet.

Fördelar:

  • Billigt jämfört med tiden som går åt för att sprätta kuvert, registrera fakturan, attesthantering och slutligen arkivering
  • Fakturan med bild är alltid tillgänglig i reskontran – Du slipper leta i pärmar
  • Originalet kommer inte bort – Minimerar risken för krav/inkasso

Läs mer om våra skanninglösningar under ScanCloud och Readsoft

EDI

Med EDI kan du ta emot inkommande digitala leverantörsfakturor. Systemet säkerställer att samtliga mallar alltid är rätt konfigurerade till respektive leverantör vilket innebär att användaren inte behöver hantera eventuella ändringar och tillägg från leverantörerna, det görs centralt. Idag finns de flesta grossisters EDI mallar inom EL, VVS och Måleri och det adderas fler leverantörer varje månad. Vår EDI hanterar en mängd olika typer av format så som XML, EDI-Fact m fl.

Har ni många servicebilar och får massor med pappersfakturor på trängselskatt och fordonsskatt? Du kan enkelt få dessa via EDI.

Inventarier

Inventarieregistret är en separat modul i Entré som hanterar dokumentation och avskrivningar av inventarier. Enligt bokföringslagen måste bokförda inventarier finnas i ett register med uppgifter om anskaffning, förändringar och avskrivningar.

 

Hör av dig till oss idag om du vill veta mer eller få en gratis demo!

Kontakta mig