Tidsregistrering & Lönesystem

Tidsregistrering

Tidsplaneringen och -registreringen i Entré är entreprenadbranschens mest flexibla och kompletta. Kopplingen till projektstyrningen medför att projekten visas med redovisade timmar och upparbetad lönekostnad, allt för att snabbt och enkelt kunna följa projektens utveckling.

Hantverksdata levererar en helt digital lösning som gör att man kan registrera sin tid på webben eller via sin mobil. De anställda registrerar sin tid på en digital tidsedel som arbetsledaren eller administratören sedan attesterar på webben innan den, helt automatiskt, uppdaterar alla projekt och löneunderlag i Entré. Projekten uppdateras i realtid utan krångliga överföringar samt att löneunderlaget finns färdigt varje löneperiod för lönebearbetning!

Tidsregistreringen behöver endast göras en gång och utförs enkelt och smidigt av hantverkaren själv med hjälp av mobilen eller surfplattan. Han väljer mellan olika tidskoder, som normaltid, övertid, milersättning etc och knappar in rätt antal timmar.

Skulle något bli fel kan administratören lätt ändra uppgifterna i ett senare skede. Systemet minskar således den administrativa arbetstiden för hantverkaren vilket gör att han kan arbeta mer ute i fält. Resultat: större produktivitet och därmed även större inkomster för företaget.

Lönesystem

Tillsammans med tidsregistreringen får du ett mycket kraftfullt verktyg som underlättar ditt arbete. Tid som registrerats i tidsregistreringen återanvänds i löneberäkning, projektstyrning och vidaredebitering till kund utan att behöva registreras igen.

Lönehanteringen täcker följande områden: Löneregistrering & avräkning, Avtalsområden, inkl lönearter och tidkoder, Semesterhantering, Lönespecifikationer, Arbetsgivardeklaration samt Filöverföring.

Lön levereras med färdiga branschkoder för bl a El, VVS, Måleri, Glas, Bygg, Plåt, Handels och tjänstemän. Naturligtvis går det även att lägga upp egna koder.

Elektronisk körjournal

Förenkla administrationen kring företagets bilar. ABAX körjournal passar alla biltyper och företag i alla storlekar. Det är enkelt att installera och samla in data i enlighet med GDPR. Dessutom uppfyller körjournalen Skatteverkets dokumentationskrav.

Läs mer om ABAX elektroniska körjournal under Tjänster och Partners

Entré Expense

Genom samarbete med Findity erbjuder vi en tjänst för hantering av utlägg och reseräkningar. Tjänsten Entré Utlägg och integreras med Entré och används genom app eller på webben. Allt samlas på ett ställe där papperskvitton fotograferas och analyseras automatiskt och traktamenten räknas ut automatiskt till den anställde.

Läs mer om Entré Expense.

 

Hör av dig till oss idag om du vill veta mer eller få en gratis demo!

Kontakta mig