Detta är Hantverksdata

Hantverksdata hjälper hantverkare att effektivisera sin vardag -  i alla branscher. Det har vi gjort i mer än 50 år, och på så sätt har vi kunnat bli branschledande inom affärssystem i de olika hantverksbranscherna. Totalt har Hantverksdata cirka 10 000 kunder och drygt 100 000 användare inom de olika branscherna. Hantverksdatas lösningar och system utvecklas av hantverkare för hantverkare.

Vår långa erfarenhet av projektledning, kundservice och utbildning, bidrar till att våra kunder på ett effektivt sätt kan förbättra resultat och kvalitet i deras vardag.

Hantverksdatas koncern, HVD Group, har över 530 anställda, omsätter 900 MSEK och har över 50 års erfarenhet inom entreprenad- och serviceindustrin. HVD Group har företag i både Sverige, Finland, Norge, Danmark och Tyskland. Företaget är marknadsledande i Norden med sina webbaserade moduluppbyggda system för entreprenad och service. 

 

Antal anställda, Hantverksdata: 130

 

Antal användare: drygt 100 000

 

Antal år i branschen: 53

 

Marknadsledande och expanderande

Idag är vi marknadsledande inom el-, VVS- måleri- och glasbranschen med våra moduluppbyggda system. Dessutom expanderar vi kraftigt inom övriga service- och entreprenadbranscher som larm, golv, plåt & vent, kyla, hiss och bygg. Sammanlagt har vi drygt 10 000 företag och 100 000 användare inom de olika branscherna.

Program utvecklade av hantverkare för hantverkare

Vårt mål är att underlätta hantverkarens arbete och vardag. Därför är våra system utvecklade av hantverkare för hantverkare till skillnad från många andra system. Vi har från början utgått från branschens förutsättningar och tagit vara på hantverkarnas synpunkter och erfarenheter.

HVD Group i Norden och Europa 

HVD Group har bolag i både Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Portugal.

Besök gärna deras hemsidor.

Finland - Pajadata Oy  

Norge - Håndverksdata AS  

Danmark - Ordrestyring 

Tyskland - Handwerksdata 

 

Tracked

Tracked ligger sedan 2021 under Hantverksdatas paraply. Tracked är ett molnbaserat projektsystem som på bästa sätt skapar verklig affärsintelligens till dina entreprenadprojekt.

Läs mer om Tracked här.

Entré Vehicle (Rekyl)

Sedan 2021 är Rekyl en del av Hantverksdata. Entré Vehicle är Hantverksdatas egna körjournal. Entré Vehicle är enkel att integrera med våra övriga produkter. 

Läs mer om Entré Vehicle här.

PRI Handel

PRI Handel riktar sig i första hand till detaljhandelsorganisationer, kedjor och koncerner, i byggbranschen. PRI Handels erbjuder elektronisk handel i dessa organisationer, samt deras leverantörer och kunder.

Läs mer om PRI Handel här.

KlarPris

Klarpris är en inköpsportal som tillåter dig inom el och VVS att jämföra priset på valda produkter mellan olika leverantörer. 

Läs mer om Klarpris här.

 

Ledningsgrupp

Fredrik Silfwerplatz

VD

Mail

Taina Lehtonen

Ekonomichef

Mail

Göran Eneroth

Produktchef

Mail

Fredrik Björkman Lind

Säljchef

Mail

Caroline Gentzel

Marknadschef

Mail

Mattias Bengtsson

Konsultchef

Mail

Anders Mårtensson

Supportchef

Teamledare

Isabella Henschel

Säljchef Entré Office

Sandra Terzi

Teamleader Support Entré Office

Sara Manzang

Teamleader Support Entré

Pia Wallensteen

Teamleader Support Lön

Monica Strindefalk

Teamleader Support Third Line

Robert Gillberg

Teamleader Konsult

Mail

Kontakta mig