Hantverksdata Drift

DRIFT FÖR EN FRAMTIDSSÄKRAD INSTALLATION

Driftstjänst
Hantverksdata erbjuder en tjänst där vi tar hand om din IT-plattform för ditt affärssystem. En smidig och förmånlig lösning som kan adderas till ditt nuvarande avtal. Driftstjänsten hanteras direkt via Hantverksdata där samtliga delar ingår:

• Genomförande av Entréuppdateringar
• Backup (dygnsvis)
• Replikering till redundant hårdvara
• Antivirus
• Databas i licensierad SQL Server Standard
• Windowslicens
• RDP-licens
• SMTP-mejlfunktion för applikationen
• Uppdateringar av Windows

Kontakta våra säljare för mer info: Via tel 08-473 70 00 eller via mejl forsaljning@hantverksdata.se

Kontakta mig