Entré Robotics

AI-lösningar för automatisk portalkoppling

Lägg mer tid på kunderna istället för administration

Nu lanserar vi den första tjänsen inom den nya produktkatalogen Entré Robotics - AI. Den ger en automatisk portalkoppling, vilket tar bort den manuella hanteringen och gör att du kan lägga mer tid på kunderna istället för administration. 

Med tjänsten blir orderhanteringen både enklare och snabbare, samtidigt som riskerna för fel minimeras. Hantverksdata har via robotar utvecklat ett arbetsflöde som automatiskt utför samma process som era orderläggare följer manuellt idag, för att hämta in order från olika kundportaler och sedan registrera dem i Entré.

En order tar i snitt 10 minuter att hantera manuellt. Genom att automatisera flödet frigörs det mycket tid till andra arbetsuppgifter som kan skapa mervärde för era kunder.

 

Utöver tidsbesparingar ger tjänsten även andra värden som: 

 
Personoberoende

Entré Robotics tar varken semester, sover eller blir sjuk. Det innebär att arbetet alltid blir utfört. 

Skalbarhet

Tjänsten skalas upp eller ner för att matcha dina behov.

Kvalitetssäkring

Det digitala flödet följer sina instruktioner till punkt och pricka, konsekvent och kontinuerligt. Det innebär att inget glöms bort, fel minimeras och arbetet blir alltid blir utfört vid en bestämd tidpunkt. Ingenting faller mellan stolarna.

 

content-image

Tjänsten är utvecklad av Hantverksdata tillsammans med Vipetech

Processen är helt automatiserad och tjänsten kan anslutas mot olika kundportaler för att hämta arbetsorder som därefter automatiskt läggs in i affärssystemet.

Hämtningen schemaläggs och kontrollerar automatiskt om det har kommit in någon ny order, och flyttar den sedan till Entré.

content-image

Där kan dina medarbetare arbeta fokuserat med projekten istället för att logga in och ut ur olika portaler. Tjänsten kan även erbjuda möjligheter att automatiskt hantera order eller andra dokument som kommer in via mejl.

Är du intresserad av Entré Robotics?

Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig så snart vi kan!

Kontakta mig