- Inte bara ekonomiska fördelar.

EtconGruppen arbetar med installation, service och entreprenadverksamhet för fastighetsautomation i hela Mälardalen. Björn Granqvist är VD för dotterbolaget Etcon Fastighetsteknik AB:

- I samarbete med övriga inom gruppen arbetar vi med alla typer av tekniska system inom fastighetssektorn – från programmering och driftsättning till underhåll och teknisk förvaltning. Våra medarbetare på fältet är vana att jobba självständigt, och ansvarar nu själva för bland annat tidrapportering, registrering av order, attestering och faktureringsunderlag – allt via sin vanliga mobil. Det bidrar både till snabbare kundservice och till enklare, smidigare administration på kontoret.

Hjärtat i systemet, som även inkluderar löpande bokföring, projektuppföljning mm är det moduluppbyggda Entré Portal, integrerat med Etcons eget system för ärendehantering. Samarbetet med Hantverksdata inleddes för många år sedan och har tagit ett stort kliv framåt med företagets mobila webbverktyg.


- Det finns många fördelar med det här sättet att arbeta, inte bara ekonomiskt. Genom att medarbetarna nu tar en så direkt och aktiv del i det administrativa får de en betydligt bättre känsla för såväl sin egen roll som kundleveransen och de ekonomiska realiteterna, berättar Björn Granqvist. 

Nytt avtal med Mall of Scandinavia 


Med bred teknisk kompetens och kvalificerad erfarenhet kan Etcon erbjuda en både trygg och kompetent förvaltning för alla typer av fastigheter. 

- Vi ser teknisk fastighetsförvaltning som en kombination av teknik, service och en övergripande underhållsfunktion, säger Björn Granqvist och fortsätter. Vi har kompetensen och erfarenheten att hjälpa fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och förvaltningsorganisationer med såväl den lilla reparationen som det stora underhållsprojektet. Våra tekniska förvaltare kan till exempel ta hela ansvaret för – eller hjälpa uppdragsgivaren att ta fram – budgetar, underhållsplaner, upphandlingar, underhålls- och utvecklingsprojekt. 

Flera nytecknade serviceavtal, bland annat med Skandinaviens största köpcentrum Mall of Scandinavia, gör att antalet medarbetare under första halvåret 2019 behöver öka med närmare 50 procent. 

 

Kräver höga krav av systemet

En så snabb tillväxt med bibehållen servicenivå och kostnadseffektivitet ställer naturligtvis extra höga krav på såväl befintliga som nya medarbetare. Och, inte minst, på de tekniska system som används.

- Visst är det en utmaning, men vi har de bästa medarbetarna och jag har bara positiva erfarenheter av våra system så här långt. Så jag ser bara fram emot en spännande tillväxtresa med både nya och befintliga kunder. 

Kontakta mig