-Då jag arbetat med många affärssystem genom åren uppskattar jag att använda Entré.

Vi pratade med Mari Lundquist ekonom, administratör och allti-allo på Miljögolv om hur de använder Entré på företaget.

Tidsregistrering via Portalen 

Vi lät samtliga golvläggare påbörja tidsregistrering i Portalen i mars 2014. Det gick överraskande smidigt och efter en genomgång, av en konsult från Hantverksdata, med alla golvläggare var vi igång. Detta underlättade mycket för våra killar då de direkt kunde se var de varit och vilka timmar de inte redovisat in för lön. Men även för arbetsledare och löneadministration blev det lättare då det räckte med att registrera tiden EN gång. Det ökade överblicken av nedlagd tid i projekten och minskade felregistreringsfaktorn om flera personer ska knappa in samma timmar på olika ställen. Nu är även två av våra arbetsledare ansluta.

Digitala fakturor

De avtalsleverantörer vi har via Golvkedjan får vi in digitalt via PRI Handel. Det är i dagsläget 30 av våra leverantörer och automatiskt även våra största. Inläsning och kontering styrs direkt efter inhämtning av våra EDI-fakturor. Det underlättar och är tidsbesparande då även EDI-bilden av fakturan visas direkt på skärmen. Övriga leverantörsfakturor scannar vi själva och lägger in i affärssystemet där vi kopplar dem mot registrerad faktura i leverantörsreskontran. På detta sätt får alla berörda på företaget upp fakturan på skärmen direkt och slipper ta kopia på alla fakturor som hör ihop med ett projekt.

Nya funktioner att jobba vidare med

I Entré finns det en enkel fakturering vid korta jobb t ex läggning av ny matta i ett rum som många golvföretag använder sig av. På ordern läggs alla artiklar och all nedlagd tid så att man håller koll på åtgången. Fakturan till kund visar bara ett kvadratmeterpris. ”Denna funktion är helt suverän och flera av Golvkedje-företagen använder sig av detta. Vi på Miljögolv har inte börjat använda oss av denna del i systemet ännu, men alla tycker det låter genialt. Det är något vi får titta på att jobba med."

Många bra funktioner i Entré

Då jag arbetat med många affärssystem genom åren uppskattar jag att använda Entré. Bland annat därför att man formar sin arbetsvy i systemet efter vad man själv använder dagligen. Sökfunktioner och val av ordning i kolumner underlättar enormt när man snabbt behöver få fram det man söker. Man är inte låst vid några enstaka fasta förvalda alternativ utan kan söka helt på frihand.

Hantverksdata som leverantör

Vi upplever Hantverksdata som ett utvecklande företag som ständigt arbetar för utveckling av systemet. Vi Entréanvändare inom Golvkedjan har sedan några år arbetat på en ”harmonisering” som innebär att vi försöker arbeta på så många gemensamma mallar och arbetssätt som möjligt. Tillsammans kan vi anordna utbildningar inom systemet eller ”trix och fix”-dagar för utbyte av erfarenheter och  arbetssätt. Det underlättar mycket för oss. 

Miljögolv i Stockholm AB är en heltäckande Golventreprenör med 25 anställda. De vänder sig till byggföretag i Storstockholm och jobbar både med stora och små uppdrag. Miljögolv är medlemmar i Golvkedjan. De är branschauktoriserade av GBR och GVK, arbetar efter ett enhetligt ledningssystem och är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Kontakta mig