Alla siffror i samma system - en optimal lösning för Betongborrargruppen

En tillväxtfas och höga krav gällande rapportering av artiklar skapade behovet att söka efter ett komplett affärssystem. Ett scenario som Hantverksdata ser som väldigt positivt - att jobba med en tydlig kravställare.


Betongborrargruppen Relita AB finns i Stockholm, Kungsör och Uppsala. De har varit verksamma sedan 1997 och har drygt 160 st anställda. Med sina 19 år i branschen har de hunnit skaffa sig en hög kompetens inom rivning, håltagning och asbestsanering mm. Kunderna är byggföretag, från stora entreprenader till mindre uppdrag.

- Det var svårt att hitta ett system som klarar av denna typ av speciallösningar. Betongborrargruppen har sedan maj 2015 letat efter en leverantör som kan hålla måttet. säger ekonomichefen Calle Brogren.

Allt eftersom företaget har växt, har även behovet av ett nytt affärssystem vuxit. Den vardagliga administrationen blir ineffektiv, om man fortsätter med olika system. En trygghet kring företagets siffror är väldigt viktigt.

- Det behövs ett ordentligt grundsystem som kan hantera allt i samma system och framförallt har en kärna med prismotor och rapportering av artiklar, Entré systemet är ett av få system som kan hantera rapportering av artiklar på den här nivån som krävs inom byggbranschen, säger Calle Brogren

Förutom grundsystemet Entré så kommer även appen Entré Portal att användas av drygt 80 % av de anställda. En webblösning, där rapporter i form av material och tid, skickas direkt från den aktuella arbetsplatsen. En flexibel modul ute i fält helt enkelt. Allt är integrerat i grundsystemet Entré och skapar väldigt tydliga fakturaunderlag. Det är också viktigt i byggbranschen generellt.

- Kontakten med Hantverksdata har varit mycket positiv. Johan, Peter & Anders har på ett mycket professionellt sätt tagit fram kreativa lösningar som resulterat i en affär,  säger Calle Brogren

- Betongborragruppen är en stark aktör inom, en för oss, ny utvecklande bransch. Vi ser förutsättningar för ett mångårigt framtida samarbete, både marknadsmässigt och funktionsmässigt,  säger Peter Myrman, Försäljning, Hantverksdata

För mer info:
Peter Myrman, Försäljning
E-post: peter.myrman@hantverksdata.se
Tel: 08-473 70 00

Kontakta mig