Projektvertyget för hela branschen

Projektbegreppet är en röd tråd genom hela systemet. Varje gång du skapar en kalkyl, order, faktura, inköpsorder eller liknande så kan du alltid ange till vilket projekt posten hör. På ett ögonblick har projektets status uppdaterats och alla som är inkopplade kan se förändringarna.

Det gör att alla inom verksamheten från hantverkare till projektledare och administration kan se var ett projekt befinner sig och vad som behöver göras.

 

Ett modernt företag behöver moderna lösningar för att hantera sina projekt, stora som små

Projektsystemet är fullt med funktioner för projekthantering som gör systemet till navet för administratörer och projektledare inom entreprenad- och servicebranscherna. Projektstyrningen tillåter dig att gå in i detalj och se vad som händer i realtid i varje givet projekt.

För ett företag som vill vara effektivt och använda sina resurser till max är det en självklar investering. Hantering av ÄTA och ROT är självklara delar i orderhanteringen och i arbetsordersystemet.

Du kan även nu bifoga dokument oc bilder när du skapar en projektfaktura. Lägg även till en EDI-mapp under varje projektfaktura, så du enkelt kommer åt dokumenten från avtalet.

Med vår "Tumme upp"-funktion kan du till exempel på ett enkelt sätt kontrollera att rätt anläggningslogg har fyllts i. 

 

 

KONTAKTA EN SÄLJARE

LÄS MER OM VÅRA PRODUKTER HÄR

LÄS MER OM VILKA LÖSNINGAR VI KAN HJÄLPA DIG MED

 

Alla tre tillsammans.png

 

Ingår i projektverktyget

 

Budget, Lyftplan, SVA och Prognos

Du kan budgetera per projekt, aktivitet och kostnadsställe. Du kan skapa lyftplaner och sköta den löpande aconto- och indexfaktureringen. För dig som arbetar med större projekt inom exempelvis bygg eller hantverksbranschen finns givetvis fullt stöd för successiv vinstavräkning (SVA).

Projektledarna har möjlighet att skapa prognoser för både projekten och för företaget i stort.

 

Rapporter

Under projektets gång kan du alltid skapa rapporter och skriva ut dem eller skicka digitalt. De ger dig full kontroll över upparbetat resultat och nedlagda kostnader. Du kan löpande skapa rapporter efter mall eller enligt egna önskemål.

 

Projektdagbok

Till varje projekt skapas en projektdagbok för varje dag. I dagboken anger du exempelvis vilket väder det var den dagen, hur många hantverkare som fanns på plats samt vilken typ av hantverkare.

Dessutom så kan du skapa olika typer av händelser (avvikelser) som uppstått i projektet under dagen. Från mindre avvikelser, som att en lastbil blockerade infarten, till arbetsplatsolyckor.

 

Projektplanering/Gantt

Med projektplaneringen kan du markera ut när projektet börjar och slutar i ett Gantt-schema. Under varje projekt kan du sedan lägga in olika etapper som i sin tur innehåller olika moment. Varje del innehåller ett antal kalkyltimmar som sedan summeras upp i projektet.

I en senare version kommer dessa objekt att uppdateras via tidsregistreringen från hantverkarna för att se den verkliga genomförandegraden. Du kan även knyta beroende mellan objekten för att se var de kritiska punkterna finns i projektet.mobil och dator_lite hängande.png

 

Resursbehov och resursplanering

Kopplat till projektplaneringen kan ett resursbehov visas. Om man anger i varje del hur många timmar som behövs för att genomföra dessa kan resursbehovet visas för hela företaget, per avdelning eller per projektledare. Resursbehovet kan visas per vecka eller per månad.

 

KONTAKTA EN SÄLJARE

LÄS MER OM VÅRA PRODUKTER HÄR

LÄS MER OM VILKA LÖSNINGAR VI KAN HJÄLPA DIG MED

 

Är du intresserad av projekthantering eller andra lösningar?

Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig så snart vi kan. 

Kontakta mig