Nyheter/Rättningar        Entré Portal 5.5.9​

Uppdateringen innehåller rättningar och en rad nyheter för Entré Portal (EntreNet) i webbläsare. 
Nedan beskrivs några av de viktigaste nyheterna och rättningarna.  

Versionsinformation 

Entré Portal: 5.5.9-entrenet 
EntreNet: 1.3.584-entrenet-production.0 
Entré: 6.0.8039 

Hämta dokumentet med uppdateringar här

 

Nyheter

Allmänt
 • Hantverksdata Hjälpcenter
 • Stöd för många fler språk
 • Skicka SMS från orderlistan / order (kostnad tillkommer per SMS)
 • SMS-mallar
 • Förbättrad dialog för att skapa ny kund när man skapar nytt projekt eller ny anläggning
 • Utökning av Sökfunktion för att skapa ny kund till att gälla samtliga platser där man kan lägga upp en ny kund (kostnad tillkommer per sökning)
 • Grundinställning för att enbart tillåta att man skapar ny kund via Sökfunktionen
 • Validering av momsregistreringsnummer och e-postadress
 • Kundunikt pris kan nu anges per filial

Offert
 • Ny grundinställning för Offert – Priser exklusive/Inklusive moms som standard
 • Varning för att spara innan man lämnar sidan
 • Kolumn för sannolikhet i offertlistan

 

Order/Fakturering
 • Förbättrad radregistrering på order
 • Samlat menyval för att lägga till text eller delsumma i orderrader
 • Ny grundinställning för förfallodatum för kreditfakturor

 

Dokumenthantering (DMS3)
 • Rättighetshantering (Create, Read, Update, Delete)
 • Åtkomsthantering till filer/mappar via användargrupper eller enskild användare
 • Förbättringar av frågeguider
 • Beskrivning av bilder
 • Kolumner för Skapad, Skapad av, Ändrad, Ändrad av
 • Läget för avdelaren mellan trädvyn och fillistan sparas nu
 • Kontakter vid skicka e-post
 • Ny markeringslinje för att avskilja huvudobjektets dokument och länkade objekt i trädvyn

 

Gästportal
 • Hantering av Gästanvändare

 

Leverantörsreskontra
 • Möjlighet att lägga till bilder vid manuell registrering av leverantörsfaktura (Kräver DMS3)

 

Planglas
 • Stöd för merförsäljningsartiklar kopplade till glaset
 • Normtidspåslag även per projekt
 • Stöd för höjd och bredd i offertvyer och rapporter

 

Rättningar

Uppdateringen innehåller även ett antal felrättningar och förbättringar.

Kontakta mig