Nyheter/Rättningar

Vid serviceuppdateringen som sker 2023-05-25 så kommer vi att byta Lyftplansfaktureringens proforma utseende.

Som det såg ut innan:

 

Så här kommer det se ut efter uppdateringen: 

 

 

Entré Portal

Läs alla rättningar för Entré Portal här >

 

 

Äldre uppdateringar

Nedan är äldre uppdateringar. 

Uppdateringen innehåller rättningar för Entré Portal (EntreNet) i webbläsare.

Rättningar

Allmänt

  • Analyser hade slutat fungera (förutom projektanalysen). Detta är nu åtgärdat.

Order

  • ROT ansökan med fast belopp beräknade felaktigt avdraget utifrån en procentsats istället för den angivna fasta summan.
  • Filen för ROT ansökan till Skatteverket innehöll en felaktigt namngiven post vilket medförde att Skatteverket inte accepterade filen.
  • Checklistor med drop-down lista där man inte markerat ett val kunde ge ett fel.

Kunder

  • Menyvalet Rot under Kundlistan – Fler val.. var inaktiverat

Fakturering

  • Om man använder den senaste versionen av dokumenthantering, DMS3, så gick det inte att fakturera med export till InExchange då en kontroll för om bilagor skulle inkluderas fallerade. Denna är nu tillfälligt avstängd vilket innebär att eventuella bilagor inte kontrolleras eller bifogas om man har DMS3. Däremot går själva fakturan nu att skicka via InExchange.

 

Desktopläge – Entré Portal i webbläsare eller app på surfplatta

Versionskrav

För att Entré Portal ska fungera full ut krävs att den surfplatta eller mobiltelefon man använder inte har för gammal version av operativsystemet.

Följande gäller

  • Android version 10 eller senare
  • iOS version 12.5 eller senare
Kontakta mig