Företagsanpassade kurser

Är ni i behov av en skräddarsydd kurs?

Det ordnar vi!

Är man flera personer på företaget som behöver samma utbildning kan det ibland vara mer praktiskt att få utbildning på plats i de egna lokalerna. Naturligtvis kan man även välja att ha kursen i hyrda lokaler alt. i våra lokaler i Danderyd.

Vi kan även erbjuda utbildning på distans med hjälp av telefon och Internet. En konsult kopplar upp sig via Internet och kan på så sätt undervisa dig direkt i din egen dator. Det här kan vara en lämplig utbildningsform om man redan gått en kurs men känner att man t ex behöver en snabbrepetition av något arbetsmoment.

Kontakta mig