Lönedag Årsskifte 2021

Nu är det dags att anmäla sig till höstens lönedag fredag 12 november.

Läs mer och boka under respektive länk.

Delta på plats i Stockholm

Delta digitalt

Din anmälan vill vi ha senast 18 oktober om du ska delta på plats i Stockholm.

Välkommen att delta digital eller på plats på ROOTS i Stockholm!

Kontakta mig