Löneoutsourcing

Vi på Hantverksdata erbjuder löneoutsourcing.

Du som är kund till oss kan ta hjälp av oss för löpande lönekörningar i Entré. Vi kan även erbjuda kortare uppdrag för en tillfällig stöttning t ex när den löneansvarige har blivit sjuk.

Outsourcing löner

Vi hjälper till med att endast genomföra lönekörningar varje månad där vi sammanställer inkommen tid för löneunderlag, frånvaro och semester. I tjänsten ingår det dessutom att vi går igenom årsskiftesrutinerna med avstämning och rapportering. I detta alternativ debiterar vi en fast avgift per lönespecifikation med en extra för årsskiftet.

Kontakta loneoutsourcing@hantverksdata.se för priser och mer information.

Effektivisera organisationen med outsourcing av lön 

Både mindre och större företag i hantverkarbranschen har stor nytta av att lägga ut vissa administrativa uppgifter på andra företag. Om ni är kunder hos Hantverksdata och använder er av affärssystemet Entré, kan vi erbjuda fullständig lönehantering med vår tjänst Löneoutsourcing.

Att ta hjälp med löner gör ert företags organisation effektivare och mer flexibel. Det är åtskilliga arbetsdagar som läggs varje månad på lönekörningar, och den tiden är guld värd för ett företag som vill ha en slimmad och effektiv organisation. I slutändan leder outsourcing av administrativa tjänster till ett effektivare företag med större intäkter.


Vi sköter företagets lönehantering

På Hantverksdata hjälper vi idag ett flertal företag att hantera löner med vår tjänst Löneoutsourcing. Löneoutsourcing fungerar på så sätt att ni i företaget registrerar all arbetad tid, övertid, milersättning, frånvaro, semester och så vidare, via Entré som vanligt. Ni har en deadline, ett speciellt datum när alla registreringar måste vara gjorda. Sedan lämnar ni uppgifterna till oss och vi tar hand om lönebearbetningen, stämmer av löneräkningen och sköter all rapportering till berörda myndigheter och organisationer. Vi genomför även årsskiftesrutinerna samt semesterårsbyte för alla anställda.

Med outsourcing av lönehanteringen frigörs mycket tid i företaget. Ett jobb som tidigare kunde ta dagar går nu på några timmar. Bara att sammanställa och skicka iväg till oss. Tiden ni sparar in kan istället läggas på att få företagets kärnverksamhet att flyta på, vilket möjliggör att hinna med flera projekt. I slutändan har Löneoutsourcing visat sig bli en investering för många mindre företag. Prova ni också!

Kontakta mig