Nyheter/Rättningar Entré Portal – Webb 5.10.5 (Entrenet)

 

Ladda ner dokumentet med nyheter och rättningar här >

Här visar vi några av nyheterna på vår Youtubekanal >

Se nyhetsdokumentet på vårt Kundtorg för att ta del av länkar till artiklar och videofilmer >

 

Denna uppdatering innehåller flera korrigeringar och nya funktioner för Entré Portal (EntreNet) webb-versionen.

 

Nya funktioner

 

Entré

Order:

 • Möjlighet att återöppna en order.
 • Möjlighet att räkna om priser eller behålla befintliga priser vid byte av projektnummer, kundnummer, eller ordertyp på en order.
 • Aktivera husavdrag på delfakturor.
 • Ny widget för orderlista på startsidan.
 • Exportera orderlista till Excel.

Fakturering:

 • Uppdaterad vy för betalningspåminnelser.
 • Visning av serie och fakturanummer vid e-postad faktura som PDF.
 • Göra kolumner sökbara i påminnelser och Husavdrag (ROT).

Projekt:

 • Projektlista – Projektresultat: Kan nu visa objektets resultat direkt om det är markerat i projektistan.
 • Projektfakturering – Förfallodatum.
 • Ärv kundordernummer från projekt till projektfakturor.
 • Widget för mina projekt.
 • Spara kolumner beroende på vilken vy du går in från.
 • Nya kolumner i projektlista och vinstavräkning.

Offert:

 • Visa vem som har godkänt offerten.
 • Möjlighet att arkivera offert.
 • Lägg till nya kolumner i offert.

Redovisning:

 • SIE-import.

Tidplaneringen:

 • Möjlighet att välja en 2-dagarsvy i tidsplaneringen.
 • Förbättrad vy för tidsplaneringen - inställning för att visa händelse.
 • Dubbelklicka i tidsplaneraren för att skapa en ny order

 

Integrationer

Waya:

 • Waya Integration (Hantverksdata Finans) CleanUp.
 • WAYA importfakturabetalning.

Expense:

 • Återskapa SIE för Expense.

 Vehicle:

 • Nu finns möjlighet att exportera ordernummer och hantering av resorna.

 

Rättningar

 

Entré

Artiklar

 • Materialkontering från uthyrningsartiklar blir fel på vissa/många order/artiklar.

Tidregistrering

 • Summeringen av tid verkar inte fungera på order i mobilappen.

Order

 • Orderns registreringsmall visas inte i Gästportalen när man skapar en order. 
 • Kolumnurval sparas inte, kolumn för leverantörsnamn saknas.
 • Favoritlista problem i sök artikel på orderrader.

Offert

 • Utskick av offert går iväg utan att man trycka på "Skicka".

System

 • Leverantörssaldolista till Excel visar bara två kolumner.
 • Felmeddelande vid ändring av exportinställningar avser endast Inexchange när man byte GLN-nr.

 

 

Versionsinformation

Entré Portal/Office: 5.9.4
EntreNet: 1.4.1
Entré Windows Client: 6.0.8140

Versionskrav telefonläge - Entré Portal App för iOS eller Android telefon.

För att Entré Portal mobilapplikation ska stödjas måste dina mobila enheter uppfylla följande krav: 

Android version 11, eller senare  

Ios version 15, eller senare  

 

Skrivbord/webbläsare:

För Entré Portal stöds skrivbordsversionen i följande webbläsare

Crome 117.0.5938 eller senare

Edge 117.0.2045 eller senare 

Safari 17.0 eller senare 

 

Applikationen kan även fungera bra på andra webbläsare, men endast kvalitetssäkrad på dessa. 

* Mindre skillnader kan uppstå på grund av webbläsarens funktioner 

Kontakta mig