Utvärdering

Utvärdering av årets Ekonomi & Lönedag 9-10 nov

Du kanske bara deltog på ena dagen eller båda dagarna. Du deltog kanske även på kvällen. Oavsett vilket vill vi gärna att du svarar på några frågor om hur du upplevde vårt event. På så sätt vet vi vad vi kan förbättra till nästa år.

Hjälp oss att bli bättre till nästa år!

Ta några minuter och svara på frågorna.

En del svar är graderade 6-1 där 6 är högst betyg och 1 är sämst.

6 - Toppen
5 - Mycket bra
4 - Bra
3 - Mindre bra
2 - Dålig
1 - Mycket dålig

Vilka delar deltog du på (flera alternativ kan anges)?
Hur tyckte du att årets event var generellt?
Vilken bransch tillhör ditt företag?
Hur tycker du att agendan för Ekonomidagen 9/11 var?
Hur tycker du att agendan för Lönedagen 10/11 var?
Betygsätt hur du upplevde agendan för Lönedagen
Hur tyckte du att konferenslokalerna var?
Hur tyckte du att måltiderna (kaffe/lunch) var?
Hur tyckte du att personalen på Bygget Konferens var?
Fick du tillräcklig info från oss på Hantverksdata innan och under eventet?
Har du deltagit på någon Användarträff/Lönedag tidigare?
Kommer du att delta nästa år?
Hur tyckte du att kvällsarrangemanget var?
Om du inte deltog i kvällsarrangemanget - Vad var orsaken?
Hur vill du att framtida Användarträffar/Ekonomi & Lönedagar ska vara?

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!
Vill du vara anonym ska du inte fylla i uppgifterna nedan. Men om du fyller i uppgifterna har vi en möjlighet att svara dig på synpunkter och ställa följdfrågor mm.
 
Fyll i formuläret och tryck på Skicka för att sända iväg ditt svar:
Kontakta mig