Integritetspolitik

Håndværksdata APS – Integritetspolitik

Hos Håndværksdata værner vi om din personlige integritet og tilstræber altid et højt niveau af databeskyttelse (fx ville vi aldrig sælge dine personoplysninger til en anden virksomhed). Denne integritetspolitik forklarer, hvordan vi indsamler og anvender dine personoplysninger. Den beskriver også dine rettigheder, og hvordan du kan gøre dem gældende. Det er vigtigt, at du læser og forstår integritetspolitikken og føler dig tryg ved vores behandling af dine personoplysninger. Du er altid velkommen til at tage kontakt til os, hvis du har nogen spørgsmål.

Herunder følger lidt mere specifik information til dig, der er kunde hos Håndværksdata og/eller aktiv i håndværksbranchen med interesse i vores produkter. Vi arbejder aktivt i henhold til GDPR-kravene og følger en streng intern politik.

Vores kommunikationskanaler:

Nyhedsbreve, kampagnebreve til eksisterende kunder

De registrerede oplysninger stammer fra personens aktive interessetilkendegivelse, eller for eksisterende kunders vedkommende fra vores kunderegister. Oplysningerne består udelukkende af personnavn, postadresse og e-mailadresse. Alle modtagere kan afmelde sig via nyhedsbrevet samt via henvendelse til Håndværksdata på ht@malermestre.dk .

Vi skønner, at kampagnerne er relevante for kunderelationen, og at der dermed foreligger en berettiget interesse fra registrerede.

Kampagnebreve til potentielle kunder

De personoplysninger, der anvendes til forskellige kampagnebreve til potentielle kunder, skønnes at være af berettiget interesse for den registrerede, idet virksomheden er aktiv inden for håndværksbranchen og dermed må formodes at have interesse for Håndværksdatas produkter og ydelser.

De registrerede oplysninger hentes fra brancheorganisationer, medlemsregistre og via events såsom messer, seminarer og salgsbesøg, samt via telefonkontakt.

De oplysninger, der anvendes, lagres i vores CRM-system. Lagring er påkrævet for at sikre eventuelle muligheder for at afmelde sig og opdatere sine personoplysninger ved modtagelse af kampagnebrevet.

Alle modtagere kan afregistrere sig via kampagnebrevet samt ved at kontakte Håndværksdata på ht@malermestre.dk .

Lagring og sikkerhed

Ingen oplysninger, der er kategoriseret som særligt følsomme, lagres i vores kunderegister. Via søgefunktionen i CRM-systemet kan personoplysninger slettes efter ønske.

Den registreredes oplysninger (virksomhed, telefonnummer og e-mailadresse) overdrages i visse tilfælde til tredjepart, såsom telemarketing, trykkeri, samt ved kundeevents til konferencevirksomheder. Ved disse overdragelser træder databehandleraftalen i kraft.

Det adresseregister, vi anvender i vores CRM-system, har til formål at sætte os i stand til at håndtere mødebookninger, historik, adresser, tilbud, aftaler og brevkorrespondance.

Den historik, som vi gemmer, omfatter ikke personoplysninger, der falder ind under særlige kategorier såsom race, etnisk oprindelse, politiske overbevisninger mm.

Irrelevant information såsom ”godt at vide om den pågældende som privatperson” gemmes ikke.

For mere information, eller hvis du ønsker at kontakte os på Håndværksdata, henviser vi til:

Håndværksdata ApS
Islands Brygge 26
2300 København S
Tlf.: 32 63 0370
E-mail: ht@malermestre.dk

PDF >>

Håndværksdata.dk anvender cookies, for at forbedre oplevelsen af hjemmesiden. 

Jeg accepterer