Hantverksdata -  Integritetspolicy

På Hantverksdata värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Du får nedan specificerad information för att du är kund till Hantverksdata, aktiv i hantverksbranschen med ett intresse för våra produkter eller medlem i en branschorganisation. Vi jobbar aktivt enligt GDPR kraven och följer en strikt intern policy.

Våra kommunikationskanaler:

Nyhetsbrev
De registrerade uppgifterna kommer från personens aktiva intresseanmälan alternativt som befintlig kund. Uppgifterna är endast personnamn, postadress och mejladress. Alla mottagare kan avregistrera sig via nyhetsbrev samt kontakt med marknadsavdelningen, marknad@hantverksdata.se.

Kampanjutskick befintliga kunder
De registrerade uppgifterna kommer ifrån Hantverksdatas kundregister. Vi bedömer att kampanjerna är relevanta för kundrelationen och därmed finns ett berättigat intresse från den registrerade.

Kampanjutskick till prospekt
Personuppgifterna som används till olika kampanjutskick till prospekt bedöms som berättigat intresse för den registrerade i och med att företaget är aktivt inom hantverksbranschen och därav bör det finnas ett intresse för Hantverksdatas produkter och tjänster.

De registrerade uppgifterna hämtas från UC, Branschorganisationer, Medlemsregister, via events såsom mässor, seminarier, säljbesök och via telefonkontakter.

Uppgifterna som används lagras i vårt CRM system som i sin tur uppdateras i mejlprogrammet med uppdaterade uppgifter. Lagring krävs för att säkerställa eventuella möjligheter för att avregistrera och uppdatera sina personuppgifter vid mottagandet av kampanj.

Alla mottagare kan avregistrera sig via kampanjutskick samt kontakt med marknadsavdelningen, marknad@hantverksdata.se . 

Lagring och säkerhet
Inga uppgifter gällande särskilda kategorier sparas i vårt kundregister. Via sökfunktion i CRM systemet kan personuppgifter raderas efter önskemål.

Den registrerades uppgifter (företag, tel. nummer och mejladress) lämnas vid vissa tillfällen över till tredje part såsom telemarketing, tryckeri samt vid kundevent till konferensanläggningar. Vid dessa överlämningar träder Personbiträdesavtalet i kraft.

Det adressregister som vi använder i vårt CRM system är för att kunna hantera mötesbokningar, historik, adresser, offerter, avtal och brevkorrespondens.

Den historik som vi bevarar gäller inte personuppgifter som berör särskilda kategorier som ras, etniskt ursprung, politiska åsikter mm.

Irrelevant info såsom ”bra att veta om personen privat” lagras inte.

För mer info eller kontakt med oss på Hantverksdata hänvisar vi till info@hantverksdata.se eller 08-473 70 00

Integritetspolicy som PDF >>

 

Kontakta mig