- Hantverksdatas system lyckas att förenkla och effektivisera.

2006 beslutade Golvkedjan att ta fram ett bra affärssystem att kunna erbjuda våra då 46 kedjeföretag. Resultatet blev Entré. Dåvarande VD:n Stefan Aronsson kommenterade beslutet på följande sätt:

- Det är ett system utvecklat för hantverkare. Systemet erbjuder integrerat kalkylsystem, effektiv projektuppföljning med möjlighet till kostnadskontroll och snabbare fakturering, hantering av elektroniska leverantörsfakturor och återrapportering från golvläggarna via handdatorer.

- Under våren 2007 pilotkördes systemet av ett antal företag som alla var mycket nöjda med resultatet. Hantverksdata har lyckats med sitt mål – ett system som förenklar och effektiviserar vardagen för golvföretagen. Vi kan nu erbjuda våra kedjeföretag effektiv avlastning och goda möjligheter att öka sin lönsamhet.

Golvkedjan är en rikstäckande entreprenadkedja som ägs av närmare 50 framgångsrika lokala golv- och plattsättningsföretag på över 70 platser i Sverige. Bland Golvkedjeföretagens kunder återfinns byggföretag, fastighetsbolag, kommuner och landsting, arkitekter, bostadsrättsföreningar, privatpersoner m.fl. Golvkedjan har funnits sedan 1967 och drivs sedan 1994 som en affärskedja. Idag omsätter Golvkedjan årligen 1600 miljoner kr och står för drygt 20 procent av den svenska objektsmarknaden. I Golvkedjan finns över 1400 välutbildade och motiverade medarbetare.

Kontakta mig