Entré är det branschledande affärssystemet för entrepenad- och byggserviceföretag. Du får ett komplett  program, vilket gör att du enkelt kan växa med programmet när dina behov ändras. Det kompletta branschsystemet helt enkelt. 

 

Läs mer om Entré här >

Läs kundcase från byggföretag här >

 

 

 • Affärssystem för projekthantering

Ett bra affärssystem är en förutsättning för att man ska kunna ge kunden full service och genom det genomföra projektet så smidigt som möjligt. Modulen hjälper dig genom att sköta samordningen av alla dina projekt, och kan även sammanställa hur företaget står. 

 

 •  System för tidsregistrering

Genom vår mobila tjänst, som är integrerad med Entré, kan arbetsledare, hantverkare och andra som är involverade i projektet registrera och attestera sin arbetade tid. Där kan man registera kostnader för material, egenkontroller och ÄTA. Läs mer om Entré Portal här. 

 

 •  Perfekt för entreprenad

Entreprenader kräver många moment, och det kan vara svårt att hålla koll på. I Entré kan du sammanfoga och på ett smidigt sätt ha koll på dina moment till en helhet. Du kan skapa prognoser för framtiden och göra successiva vinstavräkningar. 

 

 • Redovisning och lönesystem för bygg

Ett fungerande och pålitligt ekonomisystem för redovisning och löner. Entré hjälper dig att ha full koll på alla siffror i projektet och i företaget. 

 

Fler exempel på funktioner som kommer hjälpa din vardag:

 • Projektstyrning med indexuppräkning, budget och prognos
 • Få full koll på vad som ska faktureras
 • Mobila Arbetsorder för byggservice via mobiltelefon
 • ÄTA-funktionalitet
 • Tidsregistrering, även på webb eller via mobiltelefon
 • Projektorganisation
 • Projektplanering (Gantt)
 • Lönehantering med fullt branschstöd
 • Skanning av leverantörsfakturor
 • Bokföring och övriga ekonomiska funktioner