- Väldigt sofistikerade moduler som ger bra kontroll

Roland Johansson, VD, berättar för Hantverksdata om varför de trivs med Entré

Vi har haft tidigare versioner av Måleri På Data, som det då hette. Det blev naturligt att kliva in i Entré när det lanserades för målerier och vi ville in så tidigt som möjligt. Där hade vi också turen att bli pilotföretag för basversionen, vilket gav oss möjlighet att påverka programinnehållet en hel del. Idag är vi väldigt nöjda med systemet. Dels för att det går att lära sig att använda grundfunktionerna på bara en dag, dels för att det innehåller en hel del sofistikerade moduler med till exempel projektredovisning men framför allt för att det ger oss oerhört bra kontroll över ekonomin i företaget.

Är det något som du saknar i programmet idag?

– Inte direkt, men visst kan rapporteringsdelen utvecklas ytterligare. Jag vill ändå betona att Hantverksdatas program, genom företagets djupa branschkännedom och medarbetarnas stora lyhördhet, är det bästa alternativet för oss. Lägger man dessutom till en i mitt tycke effektiv support, i synnerhet om man jobbar med e-post, så är min önskelista för närvarande helt uppfylld.

Kontakta mig