Nyheter/Rättningar Entré Portal Web 1.0.17

Uppdateringen innehåller rättningar och en rad nyheter för Entré Portal (EntreCom) i desktopläge i webbläsare och på surfplatta.

Från och med denna version kommer vi ha separata nyhets och rättningsdokument beroende på om Entré installationen har EntreCom eller den nyare EntreNet som ”motor” för Entré Portal. Denna uppdatering avser EntreCom.

Notera att versionsnumret för Entré Portal (Entrecom) har ändrats från 4.2.xxx till 1.0.xxx för att ytterligare särskilja på dessa versioner. Innehållet i denna version motsvarar därför 4.2.350 eller senare för Entré Portal (EntreNet).

NYHETER

  • Ny inloggningssida med förstärkt säkerhet.
  • Du kan behöva ange ditt användarnamn/lösenord på nytt efter uppdateringen.
  • Stöd för nytt husavdrag – Grön Teknik.
  • Tidregistrera på flera dagar genom att lång-klicka på periodens slutdatum.

RÄTTNINGAR

  • Förbättrad visning av leverantörsfakturor.
  • Statusfärgen i orderlistan uppdaterades inte när man bläddrade mellan flikarna.
  • Utskriftsproblem på iPad.
  • Om en order saknade värde i fältet "Starttid" så fick man alltid en fråga om att Spara, även om ingen ändring gjorts.

Läs om alla nyheter och rättningar här.

Grön Teknik

Från och med 1 januari 2021 skall utföraren kunna erbjuda sina kunder (köpare) skattereduktion för kostnaden för arbete och material vid installation av grön teknik. Det fungerar på liknande sätt som rot och rut, så att kunden får avdraget direkt på fakturan. Det är du som företagare som begär utbetalning från Skatteverket i tjänsten Grön teknik – företag. Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.
Läs mer om hur du ställer in och använder Grön Teknik i Entré.

Versionskrav

För att Entré Portal ska fungera full ut krävs att den telefon man använder inte har för gammal version av operativsystemet i telefonen. Följande gäller:

  • Android version 8.1 eller senare.
  • iOS version 12.5 eller senare.

 

Kontakta mig