Rättningar Entré Portal 5.3.3

Rättningar
Allmänt

• Ny layout på grafer.
• Dokumenthanteringssystem typ 3 stödjer numera bifogande av bilagor, om till exempel vår API-integration mot
Inexchange används.
• Med korrekta inställningar går det nu att automatiskt överföra bilagor till mappen på fakturan när en delfaktura
skapas.

Anläggningar/återkommande service

• I listan med anläggningar kommer systemet numera ihåg vilka kolumner som tidigare valts att exponeras.
• Nu finns det möjlighet att justera kolumnbredden i anläggningslistan.
• Det går nu att ta bort en anläggning när ett urval filtrerats fram i anläggningslistan.
• Ny kolumn för aktivitetstyp med aktivitetstypens namn. Tidigare var bara aktivitetstypens nummer möjligt att
exponera.
• Fel med årsrapportering för kyla har åtgärdats. Rapporten fungerade inte alls tidigare.
• Den nya återkommande servicen, som dyker upp efter fakturering, ärver numera rätt kund, d.v.s. kunden från
ordern kopplat till aktiviteten. I stället för som tidigare från fakturan.

Offert

• Nu uppmanar systemet till att spara förändringar när man byter/lämnar vy
• Korrigering av kolumnerna i pop-up-vyerna. De var tidigare för komprimerade.

Order/Fakturering

• Numera stödjs att kunna välja bland multipla GLN-koder för samma kund.
• Problem med att text visades i stället för integrationsstatus-symbol har åtgärdats.
• Default-värdet för grön teknik-avdraget för installation av solceller har ändrats från 15% till 20%.
• Vid kreditering av projektfaktura hämtas kundnummer från ursprunglig faktura, i stället för projektets
kundnummer. Detta var ett problem ifall kund på projekt bytts sedan första fakturan skapades.
• Korrigering av hur aconto-rader rader presenteras på fakturan har åtgärdats.

Tidregistrering

• Ett fel som resulterade i att dubbla tidrapporter kunde genereras har åtgärdats.

DESKTOPLÄGE- Entré Portal i webbläsare eller app på surfplatta

Versionskrav
För att Entré Portal ska fungera full ut krävs att den surfplatta eller mobiltelefon man använder inte har för gammal version
av operativsystemet. Följande gäller
• Android version 11 eller senare
• iOS version 15 eller senare

Kontakta mig