KMA-pärm för den smarta hantverkaren

Med KMA-pärm hos Hantverksdata får du full koll på regleringar, lagar och arbetsmiljöfrågor direkt i Hantverksdatas system. Du slipper du själv ansvara över att få med alla dokument som branschen kräver, utan allt sköts automatiskt i systemet. Utifrån dokumentkatalogen skapas KMA-checklista i det aktuella projektet eller arbetsordern.

Systemet skapar alla KMA-dokument. Du kan antingen skapa dokumentet automatiskt beroende på projekt- eller ordertyp, eller manuellt där man själv väljer och hämtar dokumenten en i taget. När dokumenten är skapade i t ex projektet, fyller du i dem enkelt online utan att behöva ladda ner dem lokalt.  

 

Alla tre tillsammans_2.png

 

I början av respektive dokument finns en enkel förklaring hur du fyller i respektive dokument. Du kan även själv gå in i mallarna och förändra dem så att dem blir mer verksamhetsanpassade till er verksamhet. I KMA katalogen finns bl a arbetsmiljöplan, avfallshantering, riskanalyser, befattningsförteckningar och många fler dokument.

Hantverksdatas KMA-pärm fungerar lika bra i båda av våra system.

 

Därför är det viktigt med KMA-pärm och en bra KMA-plan:

  • Förståelse för lagar och regler: Det är viktigt att vara medveten om och följa alla relevanta lagar, förordningar och standarder som gäller för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

  • Riskbedömningar: Genomföra regelbundna riskbedömningar för att identifiera och hantera potentiella faror och risker i arbetsmiljön.

  • Kommunikation och utbildning: Se till att alla medarbetare är väl informerade och utbildade när det gäller policys, rutiner och säkerhetsföreskrifter som rör KMA.

  • Dokumentation: Ordentlig dokumentation av alla KMA-relaterade aktiviteter, såsom incidentrapporter, avvikelser, och åtgärder som vidtas för att förbättra kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

  • Ständig förbättring: Sträva efter att kontinuerligt förbättra KMA-processer genom att utvärdera och revidera systemen, samt implementera åtgärder för att förebygga problem och minimera risker.

  • Engagemang och delaktighet: Skapa en kultur där alla medarbetare är engagerade och delaktiga i att upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö samt bidra till att förbättra kvalitet och miljöprestanda.

 

KMA betyder kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 

 

Är du intresserad av att arbeta med KMA-pärm hos Hantverksdata?

Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig så snart vi kan. 

Är du kund hos Hantverksdata idag?
Kontakta mig