- Vi har växt tillsammans med Entré

Sedan början av 2000 har vi använt Hantverksdatas program. Under 2008 uppgraderade vi till det större Entré systemet för att få ett program som klarar av att hantera stora projekt.

Ska vi vara konkurrenskraftiga behöver vi ett system som på ett enkelt sätt visar aktuella siffror i våra projekt. I Entré är det enkelt att få en känsla för hur projekten utvecklas.

Entré är modulbyggt - I vårt fall har det medfört att vi har kunnat växa med systemet samtidigt som vi tillsammans har gjort systemet mer komplett för byggbranschen. Indirekt använder alla medarbetare i företaget samma program. Det medför minskat dubbelarbete och snabbare presentation av våra siffror.

Att ha en programleverantör är enklare än att ha flera olika. Hantverksdata är engagerade och lyhörda och kommer med förslag om framtida förbättringar vilket gör oss starkare som företag.

Kontakta mig